top of page

Kostrådgivning Online


Välj mellan:

- Individanpassat kostschema för 1 eller 2 månader.

Image by Tim Swaan

Kostrådgivning Online - 1 mån
1300 kr

Ny inspiration och vägledning

Kostrådgivning Online för 1 månad där vi har ett inledande samtal med anamnes om vad du önskar dig med din kostplan och därefter får du fylla i kostdagbok under 5 dagar som analyseras i kostdataprogrammet Nutrition Data.
Du får en kostplan baserat på förändringen som du önskar dig samt eget inlogg till Nutrition Data där du ser dina måltider med näringsfördelning.
Vi följer upp en gång per vecka, eller oftare om behövs, för att stämma av om justeringar behöver göras, om utmaningar finns, samt vad som fungerat extra bra.
Med målet att hitta den planen som fungerar bäst för dig långsiktigt.

holistic.jpg

Kostrådgivning Online - 2 mån
2300 kr

För skapa hälsa på lång sikt med varierat intag av näringsämnen med enkla och goda livsmedel

Kostrådgivning Online för 2 månader där vi har ett inledande samtal om vad du önskar dig med din kostplan och därefter får du fylla i kostdagbok under 7 dagar som analyseras i kostdataprogrammet Nutrition Data.
Du får en kostplan baserat på förändringen som du önskar dig samt eget inlogg till Nutrition Data där du ser dina måltider med näringsfördelning.
Vi följer upp en gång per vecka, eller oftare om behövs, för att stämma av om justeringar behöver göras, om utmaningar finns, samt vad som fungerat extra bra.
Med målet att hitta den planen som fungerar bäst för dig långsiktigt.

Kostrådgivning: Klasser
bottom of page