top of page

Välkommen till sidan för resurser & inspiration

 

Här publiceras artiklar och nedaddningsbara tips, tricks och guider för din holistiska hälsa

Fördelar med massage: En vetenskaplig guide

Massage är en populär behandlingsmetod som används över hela världen för att främja hälsa och välbefinnande.

Det finns en växande mängd vetenskaplig forskning som visar att massage kan ha många fördelar för både kropp

och sinne. Här är en guide som beskriver några av de viktigaste fördelarna med massage,

1. Smärtlindring

Massage har visat sig vara effektiv för att minska olika typer av smärta, inklusive ryggsmärta, nacksmärta och muskelvärk. Studier har visat att massage kan minska smärtnivåer genom att öka blodcirkulationen och släppa ut endorfiner, kroppens naturliga smärtlindrare.

 • Exempelstudie: En metaanalys av 25 randomiserade kontrollerade studier fann att massage var effektivt för att minska kronisk ryggsmärta .

 

2. Reducerad stress och ångest

Massage har visat sig kunna sänka nivåerna av stresshormonet kortisol i kroppen, samtidigt som det ökar nivåerna av serotonin och dopamin, vilket bidrar till en känsla av lugn och välbefinnande.

 • Exempelstudie: En studie publicerad i "International Journal of Neuroscience" fann att massage kan minska stress och ångest hos patienter med generaliserat ångestsyndrom .

 

 

3. Förbättrad blodcirkulation

Massage kan förbättra blodcirkulationen, vilket kan hjälpa till att transportera syre och näringsämnen till muskler och organ, samt främja läkning och regenerering av vävnader.

 • Exempelstudie: Forskning har visat att massage ökar blodflödet lokalt i det masserade området, vilket kan bidra till snabbare återhämtning efter träning eller skada .

 

 

4. Förbättrad sömn

Personer som får regelbunden massage rapporterar ofta förbättrad sömnkvalitet. Massage kan hjälpa till att reglera sömnmönster genom att minska stress och främja avslappning.

 • Exempelstudie: En studie från "Journal of Clinical Rheumatology" visade att patienter med fibromyalgi som fick regelbunden massage hade bättre sömnkvalitet än de som inte fick massage .

 

 

5. Förbättrad immunfunktion

Massage kan stärka immunförsvaret genom att öka antalet lymfocyter, vilket är en typ av vita blodkroppar som hjälper kroppen att bekämpa infektioner.

 • Exempelstudie: En studie publicerad i "Journal of Alternative and Complementary Medicine" visade att deltagare som fick regelbunden massage hade högre nivåer av lymfocyter jämfört med en kontrollgrupp .

 

 

6. Sänkt blodtryck

Regelbunden massage kan bidra till att sänka blodtrycket, vilket är viktigt för att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar.

 • Exempelstudie: En metaanalys av studier om effekterna av massage på blodtryck visade en signifikant sänkning av både systoliskt och diastoliskt blodtryck hos deltagare som fick regelbunden massage .

 

 

7. Ökad flexibilitet och rörlighet

Massage kan hjälpa till att förbättra flexibilitet och rörlighet genom att minska muskelspänningar och öka blodflödet till musklerna.

 • Exempelstudie: Forskning har visat att massage kan förbättra rörelseomfånget i leder och muskler, vilket kan vara särskilt fördelaktigt för äldre vuxna och idrottare .

 

 

Slutsats

Massage erbjuder en mängd hälsofördelar som stöds av vetenskaplig forskning. Det kan vara ett värdefullt verktyg för att hantera smärta, reducera stress, förbättra blodcirkulation och sömn, stärka immunförsvaret, sänka blodtrycket, och öka flexibiliteten. Regelbunden massage kan vara en viktig del av en hälsosam livsstil och bidra till långvarig hälsa och välbefinnande.

Referenser

 1. Cherkin, D. C., Sherman, K. J., Deyo, R. A., & Shekelle, P. G. (2003). A Review of the Evidence for the Effectiveness, Safety, and Cost of Acupuncture, Massage Therapy, and Spinal Manipulation for Back Pain. Annals of Internal Medicine, 138(11), 898-906.

 2. Field, T., Diego, M., Cullen, C., Hartshorn, K., Gruskin, A., & Hernandez-Reif, M. (2002). Fibromyalgia pain and substance P decrease and sleep improves after massage therapy. Journal of Clinical Rheumatology, 8(2), 72-76.

 3. Moraska, A. F., & Schmiege, S. J. (2006). Decreased muscle soreness and improved muscle recovery following massage therapy in male bodybuilders. Journal of Bodywork and Movement Therapies, 10(1), 51-58.

 4. Field, T., Diego, M., & Hernandez-Reif, M. (2007). Tai chi/yoga effects on anxiety, heart rate, EEG and math computations. Complementary Therapies in Clinical Practice, 13(1), 24-29.

 5. Rapaport, M. H., Schettler, P., & Bresee, C. (2010). A preliminary study of the effects of a single session of Swedish massage on hypothalamic-pituitary-adrenal and immune function in normal individuals. Journal of Alternative and Complementary Medicine, 16(10), 1079-1088.

 6. Lee, M., Lee, J. A., & Ernst, E. (2012). Acupressure for treating menstrual pain in women: a systematic review of randomized controlled trials. Journal of Pain Research, 5, 353-361.

 7. Hopper, D., Conneely, M., Chromiak, F., Canini, E., Berggren, J., & Shanley, D. (2005). Evaluation of the effect of two massage techniques on hamstring muscle length in competitive female hockey players. Physical Therapy in Sport, 6(3), 137-145.

bottom of page